متن و ترجمه آهنگ Bad Habits از Ed Sheeran

Bad Habits - Ed Sheeran

بد هبیت - اد شیرن
بد هبیت

One, two, three, four
یک، دو، سه، چهار
Ooh, ooh
اوه ، اوه
Every time you come around, you know I can't say no
هرموقع میای دور و بَرَم میدونی که نمیتونم نه بگم
Every time the sun goes down, I let you take control
هر موقع که خورشید غروب میکنه، میذارم کمترلمو بدست بگیری
I can feel the paradise before my world implodes
قبل از اینکه دنیای من از درون بتِرکه، میتونم بهشت رو حس کنم
And tonight had something wonderful
و امشب یه چیز فوق العاده داشت
My bad habits lead to late nights, endin' alone
عادت های بدم باعث میشه نیمه شبارو تنهایی سر کنم
Conversations with a stranger I barely know
حرف زدن با یه غریبه که به زور می شناسمش (اصلا نمیشناسمش)
Swearin' this will be the last, but it probably won't
درحالی که قسم می خورم که این آخرین باره، اما احتمالا (آخرین بار) نیست
I got nothin' left to lose, or use, or do
من هیچی واسه از دست دادن یا استفاده کردن یا انجام دادن ندارم
My bad habits lead to wide eyes starin' at space
عادت های بَدَم باعث میشن با چشمای باز (چِت) خیره بشم به فضا
And I know I'll lose control of the things that I say
و میدونم کنترل چیزهایی که گفتم رو از دست میدم
Yeah, I was lookin' for a way out, now I can't escape
آره من دنبال راه خروج بودم اما الان نمیتونم فرار کنم
Nothin' happens after two, it's truе, it's true
هیچ اتفاق خوبی بعد از ساعت دو نیمه شب نمیفته، این حقیقته، حقیقته
My bad habits lead to you
عادت های بدم به تو ختم میشه
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه
My bad habits lead to you
عادت های بدم به تو ختم میشه
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه
My bad habits lеad to you
عادت های بدم به تو ختم میشن
Every pure intention ends when the good times start
همه ی نیت های پاک و خوب تموم میشن وقتی زمان خوشی فرا میرسه
Fallin' over everything to reach the first-time spark
بیخیال همه چی شدم تا برسم به اولین جرقه های نور
Started under neon lights and then it all got dark
زیر نورهای نئونی شروع شد و حالا همه چی تاریک شده
I only know how to go too far
من فقط بلدم چطوری زیاده روی کنم
My bad habits lead to late nights, endin' alone
عادت های بدم باعث میشه نیمه شبارو تنهایی سر کنم

My bad habits lead to you
— Ed Sheeran

Conversations with a stranger I barely know
حرف زدن با یه غریبه که به زور می شناسمش (اصلا نمیشناسمش)
Swearin' this will be the last, but it probably won't
درحالی که قسم می خورم که این آخرین باره، اما احتمالا (آخرین بار) نیست
I got nothin' left to lose, or use, or do
من هیچی واسه از دست دادن یا استفاده کردن یا انجام دادن ندارم
My bad habits lead to wide eyes starin' at space
عادت های بَدَم باعث میشن با چشمای باز (چِت) خیره بشم به فضا
And I know I'll lose control of the things that I say
و میدونم کنترل چیزهایی که گفتم رو از دست میدم
Yeah, I was lookin' for a way out, now I can't escape
آره من دنبال راه خروج بودم اما الان نمیتونم فرار کنم
Nothin' happens after two, it's truе, it's true
هیچ اتفاق خوبی بعد از ساعت دو نیمه شب نمیفته، این حقیقته، حقیقته
My bad habits lead to you
عادت های بدم به تو ختم میشه
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه
My bad habits lead to you
عادت های بدم به تو ختم میشه
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه
We took the long way 'round
ما راه دور رو انتخاب کردیم
And burned 'til the fun ran out, now
و سوختیم (روشن موندیم) تا خوشی ته کشید ، حالا
My bad habits lead to late nights, endin' alone
عادت های بدم باعث میشه نیمه شبارو تنهایی سر کنم
Conversations with a stranger I barely know
حرف زدن با یه غریبه که به زور می شناسمش (اصلا نمیشناسمش)
Swearin' this will be the last, but it probably won't
درحالی که قسم می خورم که این آخرین باره، اما احتمالا (آخرین بار) نیست
I got nothin' left to lose, or use, or do
من هیچی واسه از دست دادن یا استفاده کردن یا انجام دادن ندارم
My bad habits lead to wide eyes starin' at space
عادت های بَدَم باعث میشن با چشمای باز (چِت) خیره بشم به فضا
And I know I'll lose control of the things that I say
و میدونم کنترل چیزهایی که گفتم رو از دست میدم
Yeah, I was lookin' for a way out, now I can't escape
آره من دنبال راه خروج بودم اما الان نمیتونم فرار کنم
Nothin' happens after two, it's truе, it's true
هیچ اتفاق خوبی بعد از ساعت دو نیمه شب نمیفته، این حقیقته، حقیقته
My bad habits lead to you
عادت های بدم به تو ختم میشه
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه
My bad habits lead to you
عادت های بدم به تو ختم میشه
Ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه
My bad habits lead to you
عادت های بدم به تو ختم میشه
 

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا