Don't Cry - Lil Wayne - XXXTentacion

دونت کرای - لیل وین - ایکس ایکس ایکس

متن و ترجمه آهنگ Don't Cry از Lil Wayne و XXXTentacion

دونت کرای

[Intro: Lil Wayne]
Yeah, C5

[Chorus: XXXTENTACION]
Don't cry, don’t go
Won't lie, I fuckin' love you, woah!

[Verse 1: Lil Wayne]
Staring into the clouds
Am I rising or they comin’ down?
I see death around the corner
And the U-turn sign's lookin' like a smile
What do I do now? Who gon' find me, how?
Nowhere to turn but around and round
Just another nigga that done lost his head
No, a fucking king that forgot his crown
I am not number one, it's true
I'm number 9-27-82
Color blind even if I may be blue
A lot on my plate, ain't my favorite food
But I'm hungry, so hungry
Need my family tree next to a money tree
With a bunch of leaves in the Garden of Eden
With a bunch of Eves, no fruit punch for me
I sip from the Fountain of Youth
So if I die young, blame the juice
Bury me in New Orleans
Tombstone reads: "Don’t cry, stay tuned."
Bring me back to life
Got to lose a life just to have a life
But if heaven’s as good as advertised
I want a triple extension on my motherfuckin' afterlife
Rest in paradise

[Chorus: XXXTENTACION & Lil Wayne]
Don’t cry (don't cry, don't cry), don't go (why, oh why?)
Won’t lie, I fuckin' love you
Don't cry (don't cry, don't cry, don't cry)
Don't go (why, oh why, oh why, oh why?)
Won't lie (don't cry, don't cry)
I fuckin' love you (don't cry, don't cry)

[Verse 2: Lil Wayne]
Talent is God-given, be grateful
Fame is not a given, be humble
And conceit is self-driven, drive carefully
Stay in your own lane, seat buckled
And sometimes when there is no music
We toot our own horns, rum-bum-bum-bum
That woman carried the future
And Tunechi was born like, "dun-dun-dun-dun-dun"
Don't call it a comeback
It was dark, now the sun back
Hit me hard, but I punched back
The wheels fell off, I rode the hubcap
Is it suicide or it's do or die?
It's newer days and it's bluer skies
I told myself, "It's just you and I."
Then the breeze came and it blew my mind
Lord knows who I'm there for
I give my last breath of air for
Mama tell me to be careful
Voice in my head give me an earful
But I got mind control over my control
I lost control but knew I'd find control
I let God control what I cannot control
Can't control the tears, let 'em drop and roll

[Chorus: XXXTENTACION & Lil Wayne]
Don't cry (don't cry, don't cry)
Don't go (why, oh why, oh why?)
Won't lie (don't cry), I fuckin' love you
(Triple extension on my motherfuckin' afterlife, rest in paradise)
Don't cry (don't cry, don't cry)
Don't go (why, oh why, oh why?)
Won't lie, I fuckin' love you (don't cry)

[Outro: Lil Wayne]
Don't cry, stay tuned
And triple extension on my motherfuckin' afterlife
Rest in paradise

 

[معرفی: لیل وین]
بله، C5

[کر: XXXTENTACION]
گریه نکن، برو برو
دروغ نخواهم گفت من عاشق تو هستم وای!

[آیه 1: لیل وین]
ستاره به ابرها
آیا من بالا میرود یا پایین میآید؟
مرگ را در اطراف گوشه می بینم
و علامت U-turn به مانند یک لبخند نگاه می کند
من الان چکار کنم؟ چه کسی "مرا پیدا کن، چطور؟
جایی که دور و دور می چرخد
فقط یک نیکی دیگر که سرش را از دست داد
نه، یک شاهزاده خانم که تاج را فراموش کرد
من شماره یک نیستم، درست است
من شماره 9-27-82 هستم
رنگ کور حتی اگر من ممکن است آبی باشد
خیلی بر روی صفحه من، غذای مورد علاقه من نیست
اما من گرسنه هستم، خیلی گرسنه هستم
نیاز به درخت خانواده من در کنار یک درخت پولی
با یک برگ برگ در باغ عدن
با یک دسته از ایوس، هیچ میوه برای من پانچ نیست
من از چشمه ی جوانان سوار می شوم
بنابراین اگر من جوان بمیرم، آب را سرزنش کنم
من در نیواورلئان دفن کنم
Tombstone می نویسد: "گریه نکنید، باقی بمانید."
من رو به زندگی بر گردون
زندگی فقط برای از دست دادن یک زندگی است
اما اگر بهشت ​​به خوبی تبلیغ شود
من یک تکامل سه گانه در زندگی پس از مرگ مادربزرگم دارم
استراحت در بهشت

[کر: XXXTENTACION و لیل وین]
گریه نکن (گریه نکن، گریه نکن)، نمی رویم (چرا، چرا؟)
دروغ نخواهم گفت من عاشق تو هستم
گریه نکن (گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن)
نمی روم (چرا، آه چرا، آه چرا، آه چرا؟)
دروغ نگو (گریه نکن، گریه نکن)
من عاشق تو هستم (گریه نکن، گریه نکن)

[آیه 2: لیل وین]
استعداد به خدا داده شده است، سپاسگزار باشید
شهرت داده نشده است، فروتن باشید
و فضیلت خود رانده شده است، با دقت رانندگی کنید
اقامت در خط خودتان، صندلی بافتنی
و گاهی اوقات وقتی موسیقی وجود ندارد
ما شاخهای خودمان را تولید میکنیم، rum-bum-bum-bum
این زن آینده را به دست آورد
و Tunechi به دنیا آمد مانند "دان دان دان دان دان دان"
آن را بازپرداخت نکن
تاریک بود، حالا خورشید برگشت
به سختی به من حمله کرد، اما من پشت سر گذاشتم
چرخ ها افتادند، من سوار ماشین شدم
آیا خودکشی است یا انجام یا مرگ؟
این روزهای جدیدتر است و آسمان تاریک تر است
من به خودم گفتم "فقط تو و من هستی"
سپس نسیم آمد و ذهنم را از بین برد
لرد می داند که من آنجا هستم
آخرین نفس هوای من را می دهم
مادر به من احتیاج دارد
صدا در سر من به من گوش می دهد
اما کنترل ذهنم را کنترل کردم
من کنترل را از دست دادم اما می دانستم کنترل را پیدا می کنم
من اجازه دادم که خدا را کنترل کنم که نمی توانم کنترل کنم
اشک نمی تواند کنترل شود، اجازه دهید رها شود و رها شود

[کر: XXXTENTACION و لیل وین]
گریه نکن (گریه نکن، گریه نکن)
نمی روم (چرا، آه چرا، آه چرا؟)
دروغ نگو (گریه نکن)، من عاشق تو هستم
(تکامل سه گانه در زندگی پس از مرگ مادرباکین، استراحت بهشت)
گریه نکن (گریه نکن، گریه نکن)
نمی روم (چرا، آه چرا، آه چرا؟)
دروغ نخواهم گفت من عاشق تو هستم (گریه نکن)

[Outro: Lil Wayne]
گریه نکن
و تکامل سه گانه در زندگی پس از مرگ مادربزرگم
استراحت در بهشت

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با توسط یک برنامه نویس

خوش آمدید

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید