Earth - Lil Dicky

ارث - لیل دیکی

متن و ترجمه آهنگ Earth از Lil Dicky

ارث

What up, world?
چه خبر دنیا؟
It's your boy, just one of the guys down here
من پسرتم، درست مثل بقیه بچه هایی که این پایینن
Well, I could be more specific
خب ، من میتونستم بیشتر خاص باشم

Uh, I'm a human
اووم . من یه آدمم:)
And I just wanted to, you know
و فقط میخواستم شما بدونین
For the sake of all of us earthlings out there
بخاطر همه چیز (موجودات دنیا)ا
Just wanted to say
فقد خاستم بگم ک:
We love the Earth, it is our planet
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست
We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست
We love the Earth, it is our planet
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست
We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست
Hi, I'm a baboon
سلام، من یک بابون ام،
I'm like a man, just less advanced and my anus is huge
من مثل یک مرد هستم، فقط کمتر پیشرفته و کونم گشادتره!
Hey, I'm a zebra
سلوم، من یک گورخر هستم
No one knows what I do, but I look pretty cool
هیچکس نمیدونه من چیکار میکنم . ولی خیلی زیبا به نظر میا^^
Am I white or black?
من سیاه یا سفیدم
I'm a lion cub, and I'm always getting licked (Meow!)
من یک توله شیر هستم و همیشه منو می لیسند(میوو)
How's it going? I'm a cow (Moo!)
چی خبرا؟ من یک گاوم(مااوو)
You drink milk from my tits (Moo)
تو از پستان های من شیر میخوری(مااا)
I'm a fat, fucking pig
من چاقم، یک خوک عوضی
I'm a common fungus
من یک قارچ رایج هستم
I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole
من یک راسوی متعفن هستم، تو رو از سوراخ ما تختم، پرت می کنم
I'm a marijuana plant, I can get you fucked up
من یه گیاه ماری جوانا هستم، من می تونم تو رو به گا بدم
And I'm Kanye West
و من هم کانیه وست هستم(همسر کیم کارداشیان)
We love the Earth, it is our planet
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست
We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست
We love the Earth, it is our planet
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست
We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست
We love the Earth
ما زمین و دوست داریم
Ba-dum-da-dum-dum, ba-dum-da-di
با-دام_دا_دام_دام_دا_دا_دی
We are the vultures, feed on the dead
ما لاشخور هستیم،از مرده ها تغذیه می کنیم
We're just some rhinos, horny as heck
ما یک تعداد کرگدن هستیم شاخ دار اخ
I'm just a giraffe, what's with this neck?
من هم فقط یک‌زرافه ام، این گردن چشه؟
Hippity-hop, I'm a kangaroo
هییپتی_هاپ، من یک کانگورو هستم
I hop all day, up and down with you
من می پرم کل روز،بالا و پایین با تو
I'm an elephant, I got junk in my trunk
من یک فیلم، آشغال رو با خرطومم می گیرم
What the fuck? I'm a clam!
وای پشماام،من یک حلزون ام
I'm a wolf. Howl!
من یک گرگم، اوووو جیرجیر
I'm a squirrel, lookin' for my next nut
من یک‌سنجابم، دنبال آجیل بعدی می گردم
And I'm a pony, just a freak horse, heh-heh-heh
و من یک یابو(قاطر) هستم فقط یک اسب دیوونه، هه هه هه
But, uh, c'mon, get on (Yah)
اما ،آه ،بیا ، بپر بالا (بله)
Giddee-up, let's ride
بپر بالا ، بریم سواری
I'm HPV, don't let me in
من ویروس HPV هستم نذار بیام داخل
I'm a koala and I sleep all the time
من یک کوالا هستم و همیشه میخوابم
So what? It's cute
خب که چی؟این بامزه است

We love the Earth, it is our home
— Lil Dicky


We love you, India
ما دوستت دارم هندوستان
We love you, Africa
ما دوستت داریم آفریقا
We love the Chinese
ما دوستت داریم چین
We forgive you, Germany
ما می بخشیم ات آلمان
Earth, it is our planet (It's our planet)
زمین،این سیاره ماست،(سیاره ماست)
We love the Earth (We love the Earth)
ما زمین را دوست دارین(ما زمین را دوست داریم )
It is our home (Home)
این خونه ماست(خانه)
We love the Earth, it is our planet (It is our planet)
ما زمین را دوست داریم، این سیاره ماست(این سیاره ماست)
We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست
We love the Earth
ما زمین و دوست داریم
I'm a man (Hello?)
من یک مردم(سلام؟)
Can you hear me?
میتونی من را بشنویی)
(Anyone out there? Hello?)
(کسی اونجاست؟سلام)
I've trudged the Earth for so damn long
من مدت زمان زیادی زمین را داگون کردم
And still don't know shit
اما هنوز هیج چی درموردش نمیدونم
(What's going on?)
(چه اتفاقی داره می افته)
I hope it's not a simulation (Huh)
امیدوارم که یک مانور نباشه(هاها)
Give each other names like Ahmed and Pedro
به هم دیگر اسم هایی میدهیم مثل احمد و پدرو
And, yeah, we like to wear clothes, girls still look beautiful
و بله ، ما دوست داریم لباس بپوشیم،دخترا هنوز هم زیبا هستند
And it covers up our human dick (Woo), eat a lot of tuna fish
و اون آلت تناسلی مردانه را میپوشون(وای) زیاد از تن ماهی میخوریم
But these days, it's like we don't know how to act
اما این روزا ، مثل اینه که ما نمی دونیم چطور رفتار کنیم
All these shootings, pollution, we under attack on ourselves
همه این حرفا، آلودگی،ما مورد حمله خودمان قرار گرفته ایم.
Like, let's all just chill (Hey), respect what we built (Hey)
مثل، بگذارید خوش باشیم،هی به چیزایی که ساختیم احترام بگذاریم،هی
Like look at the internet! It's cracking as hell
کاملا مثل اینترنت!داره مثل جهنم، می ترکونه
Fellas, don't you love the cum when you have sex? (Ayy)
رفقا، شما ارضا شدن موقع رابطه را دوست دارید؟(بله)
And I heard women orgasms are better than a dick (Uh)
و من شنیدم ارضای زنان بهتر است از کی*ر(آو)
So what we got this land for? What we gotta stand for?
پس ما این زمین را برای چی گرفتیم؟ برای چی اینجا هستیم؟
Love, and we love the Earth (The Earth)
عشق، و ما زمین را دوست داریم، (زمین را)
Oh, yeah, baby, I love the Earth
اوه، بله،عزیزم،من زمین را دوست دارم
I love this planet
من این سیاره را دوست دارم
Hey, Russia, we're cool
هی، روسیه، ما باحالیم
Hey, Asia, all of you, c'mon
هی ،آسیا، همه شما، بیایید
Every one of you from the plains to the Sahara
همه شما از جنگل ها تا صحرای ساهارا
Let's come together and live
بیاید و با هم دیگر زندگی کنم
Hum-dum-dum-dae-dum, hum-dum-dum-dae-dum
هوم دوم هوم دوم هوم دای دوم هوم دوم هوم دوم هوم دای دوم
우-우-우리는 지구를 사랑해요
ما عاشق زمینیم (کره ایی)
Amamos la tierra
ما عاشق زمینیم (اسپانی)
我们爱地球
ما عاشق زمینیم
(We love you, we love you)
ما دوستت داریم ما دوستت داریم
C'mon everybody, I know we're not all the same
همگی بیخیال شید . من میدونم ک مثل هم‌نیستیم
But we're living on the same Earth
ولی هممون یه جا زندگی میکنیم
(We love you, we love you)
ما دوستت داریم ما دوستت داریم
Have you ever been to Earth?
تاحالا توی زمین بودین؟
Everyone who is listening has been to Earth, Ariana
هرکی داری این اهنگو گوش میده زمین بوده آریاناجان♡
(We love you, we love you)
ما دوستت داریم ما دوستت داریم
We're not making music for aliens here
ما برا فضاییا اهنگ درست نمیکنیم ک
Are we gonna die?
قراره بمیریم؟
You know what, Bieber? We might die
میدونی چیه بیبر؟ شایدم بمیریم
(We love you, we love you)
ما دوستت داریم ما دوستت داریم
I'm not going to lie to you
نممیخوام بهت دروغ بگم
I mean, there's so many people out here who don't believe Global
منظورم اینه ک خیلیا وجود دارن ک باور نمیکنن
Warming's a real thing. You know?
که گرمایش جهانی وجود داشته باشه. میدونی؟
We gotta save this planet. We're being stupid
ما این سیاره رو نجات میدیم .ما الان احمقیم
Unless we get our shit together now
مگه اینکه خودمونو جمعو جور کنیم

گفتگو در مورد این آهنگ

Jasmine

من واقعا نميفهمم كانيه وست اون وسط چى ميگه 🤦🏻‍♀️

واااای

لینک دانلود بذارید دیگهههههه :|||


طراحی و توسعه با توسط یک برنامه نویس

خوش آمدید

برای دانلود آهنگ ها توی کانال تلگرام لیریکا عضو شید :)

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید