Enemies - Post Malone - DaBaby

انمیز - پست مالون - دی ای بیبی

متن و ترجمه آهنگ Enemies از Post Malone و DaBaby

انمیز

[Chorus: Post Malone]
Used to have friends now I got enemies (Ooh)
Used to keep 'em close, now they dead to me (Damn)
Used to have friends now I got enemies (Ooh)
Enemies, yeah, it's so sad

[Verse 1: Post Malone]
They said I would never get this far, ah, ah
Think that we don't see who you are, are, are?
Laughin' to the bank like ha, ha, ha
Guess that I'm just talkin' too much blah, blah, blah (Shut the fuck up)
So, where did y'all go? (Ooh)
When I was shit broke couldn't even buy smokes
Now your mama needs tickets to my stadium show (Stadium show)
She love it when she hear me on the radio, oh
I know it's hard to swallow your pride
Sorry that you can't get over me (Over me)
Now you're out my life, I'm so relieved, I

[Chorus: Post Malone]
Used to have friends now I got enemies (Damn)
Used to keep 'em close now they dead to me (Ooh)
Money tend to show all they tendencies (Damn)
Enemies, yeah, it's so sad

[Post-Chorus: Post Malone]
Sometimes, every time, they let me down (They let me down)
Sometimes, every time, they let me down (They let me down)
Used to have friends now I got enemies
Enemies, yeah, it's so sad

[Verse 2: DaBaby]
Close to my enemies (Let's go)
I need better energy (Huh?)
When I told you fuck you, you thought I was playin', huh?
(Yeah, yeah) But I meant the shit literally
She want to vibe but I told her fuck that (Nope)
She looking at me like she surprised
They're packin' the post and I'm home alone
When the box hit the door, they go for 35
I try to put on for my partners, they turn into enemies right before a nigga eye
You reach for a shake, I'ma hold out a fist
Giving a nigga a quarter pound without the fries
I just went double platinum with no features
Just to show a nigga, I don't really need him
Pass a man a plate and he can make it shake
It's guaranteed he'll fold and bite the hand that feed him
And I know you think that I ain't see it
And I know you bitch ain't got a car
Don't make me go and buy a bitch a lil' Prius
Fuck on the camera, we can call it even
Friends are like the autumn, every year they leavin'
And I'ma rake 'em in a pile, throw 'em in a bag
Tie them bitches up and leave 'em
'Cause most of these niggas are deceiving
And I (Ooh)

[Chorus: Post Malone]
Used to have friends now I got enemies (Damn)
Used to keep 'em close now they dead to me (Ooh)
Money tend to show all they tendencies (Damn)
Enemies, yeah, it's so sad

[Post-Chorus: Post Malone]
Sometimes, every time, they let me down (They let me down)
Sometimes, every time, they let me down (They let me down)
Used to have friends now I got enemies
Enemies, yeah, it's so sad

[Bridge: Post Malone]
It's too late to turn this shit around (It's too late)
Only held me down when you wanted me to drown
It's too late to turn this shit around (It's too late)
So don't try and tell me that you're happy for me now

[Chorus: Post Malone]
Used to have friends now I got enemies
Used to keep 'em close now they dead to me (Dead to me)
Money tend to show all they tendencies (Tendencies)
Enemies, yeah, it's so sad

[Post-Chorus: Post Malone]
Sometimes, every time, they let me down (They let me down)
Sometimes, every time, they let me down (They let me down)
Used to have friends now I got enemies
Enemies, yeah, it's so sad

[Outro: Post Malone]
Ooh, it's too late
It's too late

 

[کر: پست مالون]
من قبلاً دوست داشتم که اکنون دشمن داشته باشم (اوه)
استفاده می شود برای نگه داشتن نزدیک ، اکنون آنها برای من مردند (لعنتی)
من قبلاً دوست داشتم که اکنون دشمن داشته باشم (اوه)
دشمنان ، بله ، خیلی ناراحت است

[آیه 1: ارسال مالون]
آنها گفتند من هرگز به این دور نمی شوم ، آه ، آه
فکر کنید که ما نمی بینیم شما چه کسی هستید؟
Laughin به بانک مانند هکتار ، هکتار ، هکتار
حدس بزن که من خیلی زیاد حرف میزنم ، بل ، بل ، بل (خفه شو)
بنابراین ، کجا رفتید؟ (اوه)
وقتی که من شکسته شدم حتی نمی توانم سیگاری بخرم
حالا مادر شما به نمایش های استادیوم من نیاز به بلیط دارد (نمایش ورزشگاه)
او آن را دوست دارد وقتی مرا در رادیو می شنود ، آه
من می دانم که غرور خود را بلعید
با عرض پوزش که شما نمی توانید بیش از من (بیش از من)
من تو الان زندگی ام را ترک کرده ام ، خیلی راحت شدم

[کر: پست مالون]
من قبلاً دوست داشتم که اکنون دشمن داشته باشم (لعنتی)
استفاده می شود برای نگه داشتن نزدیک در حال حاضر آنها برای من مردند (اوه)
پول تمایل به نشان دادن همه تمایلات آنها دارد (لعنتی)
دشمنان ، بله ، خیلی ناراحت است

[پس از کر: پست مالون]
گاهی اوقات ، هر بار ، آنها مرا رها می کنند (آنها مرا رها می کنند)
گاهی اوقات ، هر بار ، آنها مرا رها می کنند (آنها مرا رها می کنند)
من قبلاً دوست داشتم كه دشمن داشته باشم
دشمنان ، بله ، خیلی ناراحت است

[آیه 2: دابی]
نزدیک به دشمنان من (بیا بریم)
من به انرژی بهتری نیاز دارم (ها؟)
وقتی بهت گفتم لعنتی ، فکر کردی من بازی میکنم ، ها؟
(بله ، بله) اما منظور من از فحاشی به معنای واقعی کلمه بود
او می خواهد به تصویر بکشد اما من به او گفتم لعنتی که (نه)
او مانند من تعجب به من نگاه کرد
آنها در حال بسته بندی هستند و من تنها خانه هستم
وقتی جعبه در را زد ، برای 35 می روند
من سعی می کنم برای شرکای خودم قرار بگیرم ، آنها درست قبل از چشمان نیگا به دشمنان تبدیل می شوند
شما به لرزش می رسید ، من مشت می کنم
بدون سیب زمینی سیب زمینی یک چهارم پوند نیگا بدهید
من فقط دو برابر پلاتین و بدون ویژگی رفتم
برای نشان دادن نیگا ، من واقعاً به او احتیاج ندارم
یک بشقاب را به یک بشقاب منتقل کنید و او بتواند آنرا لرزاند
این تضمین شده است که او دست او را که به او خورده است میخورد و گاز می زند
و می دانم شما فکر می کنید که آن را نمی بینم
و می دانم که عوضی ماشین نیستی
مرا مجبور نكنم كه بخرم و عوضی را خریداری كنم Prius
لعنتی روی دوربین ، ما می توانیم آنرا صدا کنیم
دوستان مثل پاییز هستند ، هر سال که کم کم می گذرانند
و میخوام توی یه تکه باشم ، توی کیسه پرت می کنم
آنها را بچسبانید و ترک کنید
علت بسیاری از این گول ها فریبنده است
و من (اوه)

[کر: پست مالون]
من قبلاً دوست داشتم که اکنون دشمن داشته باشم (لعنتی)
استفاده می شود برای نگه داشتن نزدیک در حال حاضر آنها برای من مردند (اوه)
پول تمایل به نشان دادن همه تمایلات آنها دارد (لعنتی)
دشمنان ، بله ، خیلی ناراحت است

[پس از کر: پست مالون]
گاهی اوقات ، هر بار ، آنها مرا رها می کنند (آنها مرا رها می کنند)
گاهی اوقات ، هر بار ، آنها مرا رها می کنند (آنها مرا رها می کنند)
من قبلاً دوست داشتم كه دشمن داشته باشم
دشمنان ، بله ، خیلی ناراحت است

[Bridge: Post Malone]
خیلی دیر است که این گول زدن را چرخانده (خیلی دیر شده است)
فقط مرا نگه داشت که تو بخواهی من را غرق کنم
خیلی دیر است که این گول زدن را چرخانده (خیلی دیر شده است)
بنابراین سعی نکنید و به من بگویید که اکنون برای من خوشحال هستید

[کر: پست مالون]
من قبلاً دوست داشتم كه دشمن داشته باشم
قبلاً آنها را برای من مرده بودند (مرده برای من)
پول تمایل به نشان دادن همه گرایش ها (گرایش ها)
دشمنان ، بله ، خیلی ناراحت است

[پس از کر: پست مالون]
گاهی اوقات ، هر بار ، آنها مرا رها می کنند (آنها مرا رها می کنند)
گاهی اوقات ، هر بار ، آنها مرا رها می کنند (آنها مرا رها می کنند)
من قبلاً دوست داشتم كه دشمن داشته باشم
دشمنان ، بله ، خیلی ناراحت است

[Outro: Post Malone]
اوه ، خیلی دیر است
خیلی دیر شده

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با توسط یک برنامه نویس
Global site tag (gtag.js) - Google Analytics