Look Alive - Drake - BlocBoy JB

زنده به نظر میرسه - دریک - بلک بوی

متن و ترجمه آهنگ Look Alive از Drake و BlocBoy JB

زنده به نظر میرسه

[Intro: Drake, BlocBoy JB & Lil Juice]
Tay Keith, fuck these niggas up
Yeah, yeah (ooh)
Yeah (ooh)
6 God, BlocBoy, 6 God, BlocBoy (ooh) (word)
6 God, BlocBoy, 6 God, BlocBoy (ooh) (BlocBoy, 6 God)
Yeah (hey)

[Chorus: Drake & BlocBoy JB]
901 Shelby Drive, look alive, look alive ('live)
Niggas came up on this side, now they on the other side (word, word, word)
Oh well, fuck 'em, dawg, we gon' see how hard they ride (huh, fuck 'em)
I get racks to go outside and I split it with the guys (outside)
We up on the other side, niggas actin' like we tied
I've been gone since, like, July, niggas actin' like I died
They won't be expectin' shit when Capo go to slide (hah)
'Cause I told them that we put that shit behind us but I lied (hah)

[Verse 1: Drake]
Ayy, ayy, look who I'm around, man
If I fucked up, I'ma be downtown, man
Fourth floor bound, man, that's if I get caught, man
Pushed me to the edge, so it really ain't my mothafuckin' fault
Man, I'm not to blame, man, this fuckin' industry is cutthroat
I'm not the same, man, and I could let you check the tag now
I'm rockin' name brand, I'm only chasin' after bags now
I got a game plan and I'm out here with the woo!

[Chorus: Drake & BlocBoy JB]
700, three high fives, look alive, look alive ('live)
Niggas came up on this side, now they on the other side (word, word, word)
Oh well, fuck 'em, dawg, we gon' see how hard they ride (huh, fuck 'em)
I get racks to go outside and I split it with the guys (outside)
We up on the other side, niggas actin' like we tied
I've been gone since, like, July, niggas actin' like I died
They won't be expectin' shit when Capo go to slide (hah)
'Cause I told them that we put that shit behind us but I— (hah)

[Verse 2: BlocBoy JB]
Bitch, come through (through)
You and you (you)
I'ma get the money (word)
Dr—Dr—Drizzy get the loot (the loot)
Pu—pu—pull up with that Draco (huh?)
Play with Drake and I'ma shoot (that's on my mama)
My—my—my weapon be a instrument
I'll blow you like a flute (rrah)
Ni—ni—nigga play so he feelin' it (feelin' it)
Pu—pull up broad day with a K, now he shiverin' (he shiverin')
Drop a nigga like he litterin' (huh?)
W—w—we at your door like we the delivery (yeah, yeah, yeah)
He not a plug, he middle man (middle man)
That—that nigga brown like cinnamon (cinnamon)
I got the rounds like Sugar Ray Robinson (uh)
Shot to the chest have you gaspin' for oxygen (shots)
I'ma spray 'em, just like Febreze (huh, like Febreze)
Came a long way from sittin' in the nosebleeds (in the nosebleeds)
Now a nigga on the floor talkin' to the athletes (to the athletes)
Now I'm so close to the game that I could steal the stat sheet (stat sheet)
It's Bloc

[Chorus: Drake & BlocBoy JB]
901 Shelby Drive, look alive, look alive ('live)
Niggas came up on this side, now they on the other side (word, word, word)
Oh well, fuck 'em, dawg, we gon' see how hard they ride (huh, fuck 'em)
I get racks to go outside and I split it with the guys (outside)
We up on the other side, niggas actin' like we tied
I've been gone since, like, July, niggas actin' like I died
They won't be expectin' shit when Capo go to slide (hah)
'Cause I told them to put that shit behind us but I lied (hah)

[Outro: Drake & BlocBoy JB]
Behind me but I lied (that's on my mama)

[معرفی: Drake، BlocBoy JB و Lil Juice]
تي كيت، اين نجوا را دم كن
بله، آره،
آره (ooh)
6 خدا، BlocBoy، 6 خدا، BlocBoy (ooh) (کلمه)
6 خدا، BlocBoy، 6 خدا، BlocBoy (اوه) (BlocBoy، 6 خدا)
آره (سلام)

[کر: دریک و BlocBoy JB]
901 شلبی دیسک، نگاه زنده، نگاه زنده ("زنده")
Niggas از این طرف آمد، در حال حاضر آنها در طرف دیگر (کلمه، کلمه، کلمه)
اوه خب، فامیل، دلم می خواد، ببینیم چقدر داری چیکار می کنی؟
من قفسه ها را به بیرون می برم و آن را با بچه ها (خارج) تقسیم می کنم
ما از طرف دیگر، نگین زدن actin 'مانند ما گره خورده است
من از زمان رفته بودم، مانند ماه ژوئیه، niggas actin 'مثل من فوت کردم
آنها نمی خواهند انتظار داشته باشند که کاپو به اسلاید بپیوندد (هاه)
"چون من به آنها گفتم که ما این گودال را پشت سرمان گذاشتهایم، اما دروغ میگویم

[آیه 1: دریک]
آه، آره، نگاه كن كه من هستم، مرد
اگر من دمدمی مزاج، من در مرکز شهر هستم، مرد
طبقه چهارم، مرد، این است که اگر من گرفتار، مرد
من به لبه فشار دادم، بنابراین واقعا گناه من نیست
مرد، من سرزنش نمی کنم، مرد، این صنعت دمدمی مزاج است
من همینطور نیستم، مرد هستم، و می توانم اجازه دهم این برچسب را در حال حاضر بررسی کنم
من بعد از بسته شدن کیسه ها، من را با نام نام تجاری، من فقط chasin "
من یک طرح بازی کردم و من اینجا با وو هستم!

[کر: دریک و BlocBoy JB]
700، سه تا پنج، نگاه زنده، نگاه زنده ("زنده")
Niggas از این طرف آمد، در حال حاضر آنها در طرف دیگر (کلمه، کلمه، کلمه)
اوه خب، فامیل، دلم می خواد، ببینیم چقدر داری چیکار می کنی؟
من قفسه ها را به بیرون می برم و آن را با بچه ها (خارج) تقسیم می کنم
ما از طرف دیگر، نگین زدن actin 'مانند ما گره خورده است
من از زمان رفته بودم، مانند ماه ژوئیه، niggas actin 'مثل من فوت کردم
آنها نمی خواهند انتظار داشته باشند که کاپو به اسلاید بپیوندد (هاه)
به خاطر اینکه به آنها گفتم که ما پشت سر ما گرسنه هستیم، اما من (هاه)

[آیه 2: BlocBoy JB]
فاحشه، از طریق (از طریق)
شما و شما (شما)
من پول می گیرم (کلمه)
دکتر Dr Drizzy دریافت غارت (غارت)
Pu-pu- با آن دراکو روبرو شو
بازی با دریک و من ساقه (این در مامان من است)
سلاح من-من-من یک ابزار است
من شما را مانند فلوتی می کشم (رحه)
Ni-ni-nigga بازی می کند تا او احساس کند (احساس می کند)
Pu-Pull تا روز عادی با K، در حال حاضر او shiverin '(او shiverin)
یک نگا را مانند یخچال بیاندازید؟
W-W- ما در درب شما مانند ما تحویل (آره، آره، آره)
او یک پلاگین نیست، او مرد متوسط ​​(مرد متوسط)
آن چیزی که قهوه ای مانند قارچ دارچین (دارچین)
من رشته هایی مانند شکر ری رابینسون (uh)
برای اکسیژن (عکس) گشت زنی به قفسه سینه
من اسپری ام، درست مثل Febreze (خب، مانند Febreze)
راه طولانی از سیتین در خونریزی بینی (در خونریزی بینی)
در حال حاضر یک جادوگر در طبقه به ورزشکاران (به ورزشکاران)
حالا من خیلی نزدیک بازی هستم که می توانم ورق stat را (stat sheet)
این بلوک است

[کر: دریک و BlocBoy JB]
901 شلبی دیسک، نگاه زنده، نگاه زنده ("زنده")
Niggas از این طرف آمد، در حال حاضر آنها در طرف دیگر (کلمه، کلمه، کلمه)
اوه خب، فامیل، دلم می خواد، ببینیم چقدر داری چیکار می کنی؟
من قفسه ها را به بیرون می برم و آن را با بچه ها (خارج) تقسیم می کنم
ما از طرف دیگر، نگین زدن actin 'مانند ما گره خورده است
من از زمان رفته بودم، مانند ماه ژوئیه، niggas actin 'مثل من فوت کردم
آنها نمی خواهند انتظار داشته باشند که کاپو به اسلاید بپیوندد (هاه)
چون من به آنها گفتم که این گدازه را پشت سر ما بگذارند، اما دروغ می گویم (ح)

[Outro: Drake & BlocBoy JB]
پشت من اما من دروغ گفتم (که بر روی مادر من است)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با توسط یک برنامه نویس
Global site tag (gtag.js) - Google Analytics