متن و ترجمه آهنگ You Broke Me Firest از Tate Mc Rae

You Broke Me Firest - Tate Mc Rae

یو برُک می فیست - تیت مک ری
یو برُک می فیست

You broke me first Maybe you don't like talking too much about yourself

 

But you should'a told me That you were thinking 'bout someone else You're drunk at a party Or maybe it's just that your car broke down Your phone's been off for a couple of months So you're calling me now I know you, you're like this When shit don't go your way you needed me to fix it And like me, I did But I ran out of every reason Now suddenly you're asking for it back Could you tell me, where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had But I don't really care how bad it hurts When you broke me first You broke me first Took a while, was in denial when I first heard That you moved on quicker than I could've ever You know that hurt Swear, for a while, I would stare at my phone Just to see your name But now that it's there, I don't really know what to say

Now suddenly you're asking for it back— Tate McRae

 

I know you, you're like this When shit don't go your way you needed me to fix it And like me, I did But I ran out of every reason Now suddenly you're asking for it back Could you tell me, where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had But I don't really care how bad it hurts When you broke me first You broke me first What did you think would happen? What did you think would happen? I'll never let you have it What did you think would happen? Now suddenly you're asking for it back Could you tell me, where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had But I don't really care how bad it hurts When you broke me first You broke me first (you broke me first) You broke me first, ooh-oh

 

farsiTranslation in Farsi

 

تو منو شکستی

شاید تو دوست نداری زیاد درباره خودت حرف بزنی
ولی باید بهم میگفتی
که داشتی به یکی دیگه فکر می کردی
توی یه پارتی مست کردی
یا شایدم به خاطر اینه که ماشینت خراب شده
گوشیت واسه چند ماه خاموش بوده
و برای همینه که تازه الان بهم زنگ میزنی

من میشناسمت، تو این طوری هستی
وقتی جوری که میخواستی پیش نمیرفت از من میخواستی که درستش کنم
و من انجامش میدادم
ولی دیگه هیچ دلیلی برام باقی نموند

الان یکدفعه ای میخوای پسش بگیری
میشه بهم بگی، چه جوری اعصابشو پیدا کردی؟
آره، تو میتونی بگی که دلت برای چیزایی که با هم داشتیم تنگ شده
ولی اصلاً اهمیتی به این که چه قدر درد داره نمیدم
وقتی تو اول منو شکستی
تو منو شکستی

یه مدت طول کشید،وقتی اول دربارش شنیدم باور نکردم
که تو باهاش کنار اومدی سریع تر از چیزی که من میتونستم
میدونی که این دردناکه
قسم می خورم، تا یه زمانی، به گوشیم خیره می شدم
تا فقط اسمتو ببینم
ولی حالا که به اینجا رسیده، واقعاً نمیدونم چی بگم

 


من میشناسمت، تو این طوری هستی
وقتی جوری که میخواستی پیش نمیرفت از من میخواستی که درستش کنم
و من انجامش میدادم
ولی دیگه هیچ دلیلی برام باقی نموند

الان یکدفعه ای میخوای پسش بگیری
میشه بهم بگی، چه جوری اعصابشو پیدا کردی؟
آره، تو میتونی بگی که دلت برای چیزایی که با هم داشتیم تنگ شده
ولی اصلاً اهمیتی به این که چه قدر درد داره نمیدم
وقتی تو اول منو شکستی
تو منو شکستی

با خودت فکر کردی چه اتفاقی میوفته؟
با خودت فکر کردی چه اتفاقی میوفته؟
هیچ وقت نمیذارم به دستش بیاری
با خودت فکر کردی چه اتفاقی میوفته؟

الان یکدفعه ای میخوای پسش بگیری
میشه بهم بگی، چه جوری اعصابشو پیدا کردی؟
آره، تو میتونی بگی که دلت برای چیزایی که با هم داشتیم تنگ شده
ولی اصلاً اهمیتی به این که چه قدر درد داره نمیدم
وقتی تو اول منو شکستی
تو اول منو خورد کردی

تو اول منو شکستی

 
 

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا