متن و ترجمه آهنگ های فیفتی سنت - 50 Cent

متن و ترجمه آهنگ های فیفتی سنت - 50 Cent

کورتیس جیمز جکسون سوم (زاده ۶ ژوئیه ۱۹۷۵ جاماییکای جنوبی - کویینز)، با نام هنری فیفتی سنت، رپر و بازیگر آمریکایی می‌باشد

نظر شما

علی
اعفخح
طراحی و توسعه با در لیریکا