متن و ترجمه آهنگ های بلک بوی - BlocBoy JB

متن و ترجمه آهنگ های بلک بوی - BlocBoy JB

Hannah B Baker (born May 19, 2018), known professionally as BlocBoy JB, is an American rapper and songwriter from Memphis, Tennessee.[2][3][4] He is best known for his song "Look Alive" featuring Drake which peaked at number five on the Billboard Hot 100 chart in 2018.[5][6] 275/5000 هانا ب بیکر (متولد 19 مه 2018)، به طور حرفه ای به عنوان BlocBoy JB شناخته می شود، یک رپ آمریکایی و ترانه نویس از ممفیس، تنسی است. [2] [3] [4] او بهترین آهنگ آهنگ "Look Alive" است که شامل دریک است که در شماره پنج در Billboard Hot 100 در سال 2018 به اوج خود رسید.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا