متن و ترجمه آهنگ های چنس د رپر - Chance the Rapper

متن و ترجمه آهنگ های چنس د رپر - Chance the Rapper

چنس د رپر - Chance the Rapper که اسم واقعی او Chancelor Jonathan Bennett است متولد 1993 و رپر و آهنگساز و خواننده معروف آمریکایی است
    هیچ رکوردی برای نمایش وجود ندارد

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا