متن و ترجمه آهنگ های دی ای بیبی - DaBaby

متن و ترجمه آهنگ های دی ای بیبی - DaBaby

Jonathan Lyndale Kirk که با نام هنری دی ای بیبی (به انگلیسی DaBaby) شناخته میشه رپر و آهنگساز آمریکایی است. او با آهنگ Suge مطرح شد... تصویر از gettyimages

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا