متن و ترجمه آهنگ های ایلم آکتاش - Eylem Aktaş

متن و ترجمه آهنگ های ایلم آکتاش - Eylem Aktaş

Eylem Aktaş خواننده و آهنگساز اهل ترکیه است

نظر شما

Eylem aktaş
خیلی مزخرف و بی شعورید نه آهنگ نه ترجمه هیچکدوم نیست
..
چرا دان نمیشع اهنگ😔
آنا

اگه داری زبان یاد میگیری و دنبال پارتنر زبان هستی روی لینک زیر کلیک کن:

@lingotop_bot
محی
چراترجمه ومتنش نیس🤔🤔
آنا

اگه داری زبان یاد میگیری و دنبال پارتنر زبان هستی روی لینک زیر کلیک کن:

@lingotop_bot
علی
خسته نباشید
آنا

اگه داری زبان یاد میگیری و دنبال پارتنر زبان هستی روی لینک زیر کلیک کن:

@lingotop_bot
طراحی و توسعه با در لیریکا