متن و ترجمه آهنگ های ازل - Ezhel

متن و ترجمه آهنگ های ازل - Ezhel

Ezhel یک رپر ترکیه ای اهل آنکارا است

نظر شما

پری ناز
عالیه صداشون
Hadis B
فوق العاده اس اهنگ و صداشون🖤🖤🖤🖤🖤🖤
طراحی و توسعه با در لیریکا