متن و ترجمه آهنگ های فلورنس + ماشین - Florence + The Machine

متن و ترجمه آهنگ های فلورنس + ماشین - Florence + The Machine

فلورنس + ماشین یک گروه موسیقی است که توسط فلورانس واچ در سال 2007 در لندن ایجاد شده است

نظر شما

Ghr
Very good
طراحی و توسعه با در لیریکا