متن و ترجمه آهنگ های فاستر د پیپل - Foster the People

متن و ترجمه آهنگ های فاستر د پیپل - Foster the People

فاستر د پیپل (به انگلیسی: Foster the People) یک گروه ایندی پاپ آمریکایی است که در سال ۲۰۰۹ در لس‌آنجلس شکل گرفت.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا