متن و ترجمه آهنگ های فوندا آرار - Funda Arar

متن و ترجمه آهنگ های فوندا آرار - Funda Arar

فوندا آرار متولد 1975 در ترکیه و خواننده ترکیه ای است. او متولد آنکارا است و کودکی خود را در آنکارا گذرانده است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا