متن و ترجمه آهنگ های جنی - Jennie

متن و ترجمه آهنگ های جنی - Jennie

جنی کیم - Jennie Kim دختر خواننده اهل کره ی جنوبی است

نظر شما

زهرا
من طرفدارتم جنی 😍😍😍😍
آرام
عالی
طراحی و توسعه با در لیریکا