متن و ترجمه آهنگ های جوجی - Joji

متن و ترجمه آهنگ های جوجی - Joji

George Miller که به اختصار او رو جوجی joji صدا میکنن خواننده و آهنگساز ژاپنی استرالیایی است

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا