متن و ترجمه آهنگ های کوداک بلک - Kodak Black

متن و ترجمه آهنگ های کوداک بلک - Kodak Black

Bill K. Kapri که با نام استیج Kodak Black شناخته میشه رپر آمریکایی است

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا

لیریکا در اینستاگرام

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.