متن و ترجمه آهنگ های لوئیس کاپالدی - Lewis Capaldi

متن و ترجمه آهنگ های لوئیس کاپالدی - Lewis Capaldi

Lewis Marc Capaldi خواننده و آهنگساز متولد 7 اکتبر 1996 و اسکاتلندی الاصل است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا