متن و ترجمه آهنگ های لوجیک - Logic

متن و ترجمه آهنگ های لوجیک - Logic

لوجیک یک رپ آمریکایی است که از گیتسربرس، مریلند است. او یک اینترنت بزرگ را جمع آوری کرده است و عضو RattPack است، که برای Real All The Time و گروهی از دوستانش که با آن کار می کنند، مخالف است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا