متن و ترجمه آهنگ های لرد هرون - Lord Huron

متن و ترجمه آهنگ های لرد هرون - Lord Huron

لرد هرون (پروردگار ) یک گروه غیر انتفاعی آمریکایی در لس آنجلس است. نام گروه از دریاچه هورن الهام گرفته شده است، دریاچه ای که بنیانگذار گروه بن اشنایدر بزرگ شد

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا