متن و ترجمه آهنگ های مگان د استالیون - Megan Thee Stallion

متن و ترجمه آهنگ های مگان د استالیون - Megan Thee Stallion

Megan Pete متولد 15 فوریه 1995 با نام هنری Megan Thee Stallion که بصورت مگان د استیلیون تلفظ میشه خواننده و آهنگساز آمریکایی است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا