متن و ترجمه آهنگ های اوزونا - Ozuna

متن و ترجمه آهنگ های اوزونا - Ozuna

Juan Carlos Ozuna Rosado ملقب به اوزونا، خواننده و آهنگساز پرتوریکویی و متولد 13 مارس 1992 است.

نظر شما

ریدی
ریدی زیاااد
طراحی و توسعه با در لیریکا