متن و ترجمه آهنگ های پی ان بی راک - PnB Rock

متن و ترجمه آهنگ های پی ان بی راک - PnB Rock

Rakim Hasheem Allen که با نام حرفه ای پی ان بی راک - PnB Rock شناخته میشه رپر آمریکایی پاکستانی اهل پنسیلوانیا است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا