متن و ترجمه آهنگ های کویوو - Quavo

متن و ترجمه آهنگ های کویوو - Quavo

Quavious Keyate Marshall متولد 2 آپریل 1991 - خواننده و آهنگساز آمریکایی است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا