متن و ترجمه آهنگ های اسکول بوی کیو - Schoolboy Q

متن و ترجمه آهنگ های اسکول بوی کیو - Schoolboy Q

Quincy Matthew Hanley متولد اکتبر 1986 رپر و آهنگساز آمریکایی اهل لس آنجلس است

نظر شما

Moon
Nice
طراحی و توسعه با در لیریکا