متن و ترجمه آهنگ های شک وس - Sheck Wes

متن و ترجمه آهنگ های شک وس - Sheck Wes

Khadimoul Rassoul Cheikh Fall که با نام حرفه ای Sheck Wes شناخته شده است متولد 10 سپتامبر 1998 است. او رپر آمریکایی و آهنگساز و مدل است

نظر شما

..
گنلبفتهلل
طراحی و توسعه با در لیریکا