متن و ترجمه آهنگ های شیندی - Shindy

متن و ترجمه آهنگ های شیندی - Shindy

Michael Schindler متولد 7 سپتامیر 1988 که با نام هنری شیندی شناخته میشه خواننده ی رپ آلمانی تبار است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا