متن و ترجمه آهنگ های کارترز - THE CARTERS

متن و ترجمه آهنگ های کارترز - THE CARTERS

Carters (سبک به عنوان THE CARTERS) یک هیپ هاپ آمریکایی است که متشکل از موسیقیدانان متاهل Beyonce و Jay-Z است. این اولین آلبوم به نام The Carters، Everything Is Love در تاریخ 16 ژوئن 2018 منتشر شد.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا