متن و ترجمه آهنگ های رامبراند - The Rembrandts

متن و ترجمه آهنگ های رامبراند - The Rembrandts

رامبراند یک راک دو نفری آمریکایی است که توسط دنی وایلد و فیل Solem در سال 1989 تشکیل شده است. رامبراندت ها برای اولین بار در سال 1994 به عنوان آهنگ تم برای گروه تلویزیونی "Friends" مورد استفاده قرار گرفت .
    هیچ رکوردی برای نمایش وجود ندارد

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا