متن و ترجمه آهنگ های ویکتوریا مونه - Victoria Monét

متن و ترجمه آهنگ های ویکتوریا مونه - Victoria Monét

ویکتوریا مونه متولد 1993 است و خواننده و آهنگساز آمریکایی است.او از نوجوانی زمانی که در کلیسا و در شهر و خیابان آواز میخواندند درگیر موسیقی شد.

نظر شما

ال
دنیا فاسد شوده
ال
دنیا
طراحی و توسعه با در لیریکا