متن و ترجمه آهنگ های یبا - Yebba

متن و ترجمه آهنگ های یبا - Yebba

Abbey Smith که با نام استیجی یبا - Yebba شناخته میشه آهنگساز و خواننده ی آلمانی آمریکایی است. او با خواننده های مطرحی مثل سم اسمیت و اد شیرین و مارک رونسون همکاری کرده است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا