متن و ترجمه آهنگ های بیبی کیم - baby keem

متن و ترجمه آهنگ های بیبی کیم - baby keem

Hykeem Jamaal Carter Jr. ملقب به ببی کیم رپر و آهنگساز آمریکایی است. او در ابتدا با انتشار تک آهنگ Orange Soda به شهرت رسید

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا