متن و ترجمه آهنگ های بلانکو - Blanco

متن و ترجمه آهنگ های بلانکو - Blanco

ویلیام لئونارد رابرتز (زاده ۲۸ ژانویه، ۱۹۷۶) که با نام بلانکو نیز شناخته می‌شود، رپر آمریکایی است که کار نگهبانی را انجام می داد. رپ کردن حرفه ای خودش را از سال ۲۰۰۲ آغاز کرد

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا