متن و ترجمه آهنگ های دنزل کری - Denzel Curry

متن و ترجمه آهنگ های دنزل کری - Denzel Curry

دنزل رائن دان کری (متولد 16 فوریه 1995) یک رپ آمریکایی و ترانه سرا است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا