متن و ترجمه آهنگ های گانا - Gunna

متن و ترجمه آهنگ های گانا - Gunna

Sergio Kitchens (زاده 14 ژوئن 1993)، که به نام استیج Gunna - گانا شناخته شده است یک رپ آمریکایی است. او برای بهترین فصل Drip Season 3 خود شناخته شده است، که در شماره 55 در صفحه Billboard 200 به اوج خود رسید.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا