متن و ترجمه آهنگ های اینستاسامکا - INSTASAMKA

متن و ترجمه آهنگ های اینستاسامکا - INSTASAMKA

Daria E. Zoteeva (. متولد 11 مه 2000 ، توبولسک ، روسیه ) ، معروف تر به Instasamka - خواننده رپ روسی قبلا بلاگر اینستا بوده. در سال 2019 ، او پس از رسوایی مربوط به فیلم "او برای شما اینستاسامکا نیست" ، که در آن از موارد متعددی از فریب مخاطبان از طرف خود صحبت کرد ، به طور گسترده ای شناخته شد . او برای رفتار مفتضح او در اینترنت، در ارتباط با آن او است که اغلب به هنرمند رپ در مقایسه شناخته شده مورگنسترن، که او نیز شهرت خود را برای به دست آورد ظالمانه شوخی

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا