متن و ترجمه آهنگ های لیل درک - Lil Druk

متن و ترجمه آهنگ های لیل درک - Lil Druk

دورک دریک بنکس(متولد ۱۹ اکتبر۱۹۹۲) معروف به لیل درک،خواننده رپ،خواننده وترانه سرای امریکایی است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا