متن و ترجمه آهنگ های نستیا کامنسکیخ - Nastya Kamenskykh

متن و ترجمه آهنگ های نستیا کامنسکیخ - Nastya Kamenskykh

NK در کیف، اوکراین به دنیا آمد. در سن 5 سالگی در برنامه های آموزشی برای تبادلات خانوادگی شرکت کرد و مدتی در فرانسه زندگی کرد. در سن 6 سالگی به ایتالیا رفت و هفت سال در آنجا زندگی کرد. او به تحصیل در مدرسه بین المللی پچرسک در کیف و مدرسه موسیقی ادامه داد. NK در سن 15 سالگی از مدرسه موسیقی فارغ التحصیل شد و شروع به شرکت در کلاس های حرفه ای باله کرد. او 8 سال باله بازی کرد. او همچنین دانشجوی دانشگاه بین المللی ویسکانسین در اوکراین بود.[1]

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا