متن و ترجمه آهنگ های پنیک! ات د دیسکو - Panic! at the Disco

متن و ترجمه آهنگ های پنیک! ات د دیسکو - Panic! at the Disco

پنیک ات د دیسکو (انگلیسی: Panic! at the Disco) نام گروه راک آمریکایی است که در لاس وگاس شروع به کار کردند. جدیدترین کار این گروه مرگ یک عذب‌ است. تنها عضو کنونی این گروه برندن اوری است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا