متن و ترجمه آهنگ های سیلک سونیک - Silk Sonic

متن و ترجمه آهنگ های سیلک سونیک - Silk Sonic

سیلک سونیک به انگلیسی Silk Sonic یک گروه آر اند بی متشکل از دو خواننده و آهنگساز مطرح به نامهای اندرسون پاک و برونو مارس است

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا