متن و ترجمه آهنگ های استاربوی۳ - Starboi3

متن و ترجمه آهنگ های استاربوی۳ - Starboi3

استاربوی۳ - StarBoi3 یک رپر است که به تازگی با آهنگ خود با Doja Cat در تیک تاک معروف شده است. این دو آهنگ دیگری با هم به نام Action دارند.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا