متن و ترجمه آهنگ های د کید لورای - The Kid Laroi

Charlton Kenneth Jeffrey Howard (born 17 August 2003) که با اسم the Kid Laroi شناخته میشه رپر و خواننده ی مطرح استرالیاییه. متولد آگوست 2003 فکرشو بکنید

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا