اشتباهه ترجمتون

سلام من توی گوگل ترنسلیت زدم ولی نصف چیزایی که توی ترجمه شما بود اشتباه بود.

ارسال پاسخ جدید

طراحی و توسعه با در لیریکا