شما مقاله هم ترجمه میکنید؟

سلام، من یه مقاله دارم که میخواستم یکی واسم ترجمه کنه، در مورد زبان شناسی هست میخواستم ببینم شما این کارم میکنید؟ یا فقط آهنگ ترجمه میکنید؟

ارسال پاسخ جدید

طراحی و توسعه با در لیریکا