متن و ترجمه آهنگ Bedel از Mustafa Ceceli

Bedel - Mustafa Ceceli

بدل - مصطفی ججلی
بدل


Düştüm etmiyorsun yardım da
Sanki hep sen vardın da
Tüm acılarım gizli
Her tebessümümün ardında

Kül oldum yandım da
Gül oldum soldum da
İnfazın yargın da senin olsun
Kal kırma

Demir attım tek limanımsın
Uçuruma son bir adımsın
Kalmayacak dedim
Rabbim yalvarırım yanıltsın

Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel

Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel

Düştüm etmiyorsun yardım da
Sanki hep sen vardın da
Tüm acılarım gizli
Her tebessümümün ardında

Kül oldum yandım da
Gül oldum soldum da
İnfazın yargın da senin olsun
Kal kırma

Demir attım tek limanımsın
Uçuruma son bir adımsın
Kalmayacak dedim
Rabbim yalvarırım yanıltsın

Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel

Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel

Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel

 

شما کمک نمی کنید
انگار همیشه آنجا بودید
تمام درد من پنهان است
پشت هر لبخند

من سوخته بودم
من گل رز شدم
اجازه دهید اعدام شما مورد قضاوت قرار گیرد
خرد کنید

شما تنها بندری هستید که من لنگر انداخته ام.
شما آخرین قدم در پرتگاه هستید
من گفتم که نخواهد ماند.
من از پروردگارم التماس می کنم که گمراه شود

دوباره مرا شلیک می کند
چرا دیگر نمی ماند؟
دوباره بازوها را لرزاند
آرزو نمی کنم کس دیگری

قبل از اینکه دوباره آن را بشنوید
در مورد آن فکر کنید و من و شما
فردا با من بمان
من به قیمت بی دو پرداخت می کنم

دوباره مرا شلیک می کند
چرا دیگر نمی ماند؟
دوباره بازوها را لرزاند
آرزو نمی کنم کس دیگری

قبل از اینکه دوباره آن را بشنوید
در مورد آن فکر کنید و من و شما
فردا با من بمان
من به قیمت بی دو پرداخت می کنم

شما کمک نمی کنید
انگار همیشه آنجا بودید
تمام درد من پنهان است
پشت هر لبخند

سوخته شدم
من گل رز شدم
اجازه دهید اعدام شما مورد قضاوت قرار گیرد
خرد کنید

شما تنها بندری هستید که من لنگر انداخته ام.
شما آخرین قدم در پرتگاه هستید
من گفتم که نخواهد ماند.
من از پروردگارم التماس می کنم که گمراه شود

دوباره مرا شلیک می کند
چرا دیگر نمی ماند؟
دوباره بازوها را لرزاند
آرزو نمی کنم کس دیگری

قبل از اینکه دوباره آن را بشنوید
در مورد آن فکر کنید و من و شما
فردا با من بمان
من به قیمت بی دو پرداخت می کنم

دوباره مرا شلیک می کند
چرا دیگر نمی ماند؟
دوباره بازوها را لرزاند
آرزو نمی کنم کس دیگری

قبل از اینکه دوباره آن را بشنوید
در مورد آن فکر کنید و من و شما
فردا با من بمان
من به قیمت بی دو پرداخت می کنم

دوباره مرا شلیک می کند
چرا دیگر نمی ماند؟
دوباره بازوها را لرزاند
آرزو نمی کنم کس دیگری

قبل از اینکه دوباره آن را بشنوید
در مورد آن فکر کنید و من و شما
فردا با من بمان
من به قیمت بی دو پرداخت می کنم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.