In My Mind - Dynoro

در ذهن من - داینورو

متن و ترجمه آهنگ In My Mind از Dynoro

در ذهن من

In my mind, in my head
در ذهنم، در سرم
This is where we all came from
جایی که همگی از آنجا آمدیم
The dreams we have, the love we share
رویاهایی که داریم، محبتی که به اشتراک می گذاریم
This is what we're waiting for
چیزی است که انتظارش را می کشیم
In my mind, in my head
در ذهنم، در سرم
That is where
آنجایی است که
We all from
همگی از آنجا

 

[Repeat]
And in my mind, in my head
This is where we all came from
The dreams we have, the love we share
This is why we're waiting for
And in my mind, in my head
This is where we all came from
The dreams we have, the love we share
This is why we're waiting for

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا

لیریکا در اینستاگرام

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.