متن و ترجمه آهنگ Sadem از ilyas yalçıntaş + دانلود

Sadem - ilyas yalçıntaş

متاسفم - الیاس یالچینتاش
متاسفم

 

Yaktığın sönmedi hala
آتشی که به پا کردی هنوز خاموش نشده
Kimseyi sevemiyorum 
نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم 
Beni sana kattığın belli değil mi?
مشخص نیست که وجود تو با من آمیخته شده؟Sebebi bilemiyorum 
نمیتونم دلیلش رو بدونم
Aklımda bir tek sen varsın
فقط تو تو ذهنم وجود داری
Ben senden istediğimi
نمیتونم به کسی بگم 
Kimseye diyemiyorum
چیزی رو که ازت میخواستم
Yormadan, sormadan  seveceğim seni Sadem
بدون خستگی، بدون اینکه ازت بپرسم عاشقت خواهم بود سادم


Gönlüme sarmadan
بدون اینکه در آغوش قلبم بگیرمت
Ya buna var mı müsaden
این اجازه رو دارم؟
Hiç durmadan, yorulmadan
بدون توقف و بدون خستگی
Seni bekleyeceğim zaten
به هر حال منتظرت میمونم
Evime düşen bikaç saç telin olmadan 
بدون اینکه حتی یه تار موی تو رو دست من بیفته...
Buna var mı müsaden
اجازشو داری؟ Yormadan, sormadan  seveceğim seni Sadem
بدون خستگی، بدون اینکه ازت بپرسم عاشقت خواهم بود سادم
Gönlüme sarmadan
بدون اینکه در آغوش قلبم بگیرمت
Ya buna var mı müsaden
این اجازه رو داری؟
Hiç durmadan, yorulmadan
بدون توقف و بدون خستگی
Seni bekleyeceğim zaten
به هر حال منتظرت میمونم
Evime düşen bikaç saç telin olmadan 
بدون اینکه حتی یه تار موی تو رو دست من بیفته...
Buna var mı müsaden
اجازشو داری؟ Yüzümde çizgilerin var
خط های تو روی صورت من وجود داره
Saçımda bembeyaz tenin
تن سفید تو روی موهای سر من 
Hala yapayalnız yattığım farkedilir mi?
کسی متوجه میشه که من هنوز در تنهایی میخوابم؟Sebebi bilemiyorum 
نمیتونم دلیلش رو بدونم
Aklımda bir tek sen varsın
فقط تو تو ذهنم وجود داری
Ben senden istediğimi
نمیتونم به کسی بگم 
Kimseye diyemiyorum
چیزی رو که ازت میخواستم
Yormadan, sormadan  seveceğim seni Sadem
بدون خستگی، بدون اینکه ازت بپرسم عاشقت خواهم بود سادمGönlüme sarmadan
بدون اینکه در آغوش قلبم بگیرمت
Ya buna var mı müsaden
این اجازه رو دارم؟
Hiç durmadan, yorulmadan
بدون توقف و بدون خستگی
Seni bekleyeceğim zaten
به هر حال منتظرت میمونم
Evime düşen bikaç saç telin olmadan 
بدون اینکه حتی یه تار موی تو رو دست من بیفته...
Buna var mı müsaden
اجازشو داری؟ 


Yormadan, sormadan  seveceğim seni Sadem
بدون خستگی، بدون اینکه ازت بپرسم عاشقت خواهم بود سادم
Gönlüme sarmadan
بدون اینکه در آغوش قلبم بگیرمت
Ya buna var mı müsaden
این اجازه رو داری؟
Hiç durmadan, yorulmadan
بدون توقف و بدون خستگی
Seni bekleyeceğim zaten
به هر حال منتظرت میمونم
Evime düşen bikaç saç telin olmadan 
بدون اینکه حتی یه تار موی تو رو دست من بیفته...
Buna var mı müsaden
اجازشو داری؟


Hiç durmadan, yorulmadan
بدون توقف و بدون خستگی
Seni bekleyeceğim zaten
به هر حال منتظرت میمونم
Evime düşen bikaç saç telin olmadan 
بدون اینکه حتی یه تار موی تو رو دست من بیفته...
Buna var mı müsaden
اجازشو دارم؟

گفتگو در مورد این آهنگ

Arzu

سلام ،اجازشو میدی؟

اجازشو دارم و داری اشتباهه توی معنی

الیاس

بدون اینکه چند تار موت توی خونم بیفته، یا اجازه میدی که بیفتن؟؟

ماهان

سلام ، ترجمه یه بخشی از آهنگ اشتباه هستش 

بدون اینکه حتی یه تار موت تویه خونم بیفته نه روی دستم


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.