متن و ترجمه آهنگ Already Dead از Juice WRLD

Already Dead - Juice WRLD

الردی دد - جویس ورلد
الردی دد

[Chorus]
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons coming back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah) Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years

[Verse 1]
I've been taking medicine again (Yeah, yeah)
Henny, mix it with the Vicodin (Yeah, yeah)
All my suffering (Yeah)
Is really getting under my skin (Yeah)
Maybe I should try to pray again (Yeah, yeah)
Try to wash away my sins (Yeah, yeah)
I know that they not my friends (Yeah, yeah)
But I'm friends with the drugs again (Yeah)

[Pre-Chorus]
Lost my heart, lost it all (All)
So much drama, hold the applause (‘Plause)
Shit's like a soap opera, straight downfalls (Falls)
Nightmares on the cellphone, late-night calls (Calls)

[Pre-Chorus]
Lost my heart, lost it all (All)
So much drama, hold the applause (‘Plause)
No soap opera, straight downfalls (Falls)
Listen to the nightmares call (Call)

[Chorus]
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons coming back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah) Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons coming back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah) Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years (Yeah, yeah)

[Verse 2]
Have you ever been so alone? (Yeah, yeah)
That nobody's house feels like home (Yeah, yeah)
I’ve been running out of drugs and hope (Yeah, yeah)
I don't even got a plug no more (Yeah, yeah)
Have you ever been so alone? (Yeah, yeah)
That you don't know what the feel no more? (Yeah, yeah)
Ain't no reaching for the pills no more (Yeah, yeah)
One more and you’re on the floor (Yeah, yeah)
I know that I didn't stand a chance (Yeah, yeah, yeah)
I don't think I'll ever live again (Yeah, yeah, yeah)
I'm only here by popular demand (Yeah, yeah, yeah)
I'm staying alive for the fans (Yeah, yeah, yeah)

[Pre-Chorus]
Lost my heart, lost it all (All)
So much drama, hold the applause (‘Plause)
No soap opera, straight downfalls (Falls)
Listen to the nightmares call (Call)

[Chorus]
You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)
Demons coming back from the past (Yeah, yeah)
Feelin' like I'm 'bout to relapse (Yeah, yeah) Voices in my head (Yeah, yeah)
All I can hear them say (Yeah, yeah)
Is everyone wants me dead (Yeah, yeah)
Bitch, I'm already dead (Yeah, yeah)
I've been dead for years

[Outro]
You can see the pain in my laugh
Demons coming back from the past
Feelin' like I'm 'bout to relapse
Voices in my head
All I can hear them say
Is everyone wants me dead
Bitch, I'm already dead
I've been dead for years

 

[گروه کر]
می توانید درد را در خنده من ببینید (آره، آره)
شیاطینی که از گذشته برمی گردند (آره، آره)
احساس می کنم در شرف بازگشت (آره، آره) صداهایی در سرم هستم (آره، بله)
تنها چیزی که می توانم بشنوم که می گویند (آره، بله)
آیا همه مرا بمیرند (آره، آره)
عوضی، من قبلا مرده ام (آره، آره)
من سالهاست که مرده ام

[آیه 1]
من دوباره دارو مصرف کردم (آره، بله)
هنی، آن را با ویکودین مخلوط کن (آره، آره)
تمام رنج های من (آره)
واقعا زیر پوستم می رود (آره)
شاید باید سعی کنم دوباره دعا کنم (آره، آره)
سعی کن گناهانم را پاک کنی (آره، آره)
من می دانم که آنها دوستان من نیستند (آره، بله)
اما من دوباره با مواد مخدر دوست هستم (آره)

[پیش کر]
قلبم را گم کردم، همه را از دست دادم (همه)
خیلی درام است، تشویق را نگه دارید ('Plause)
لعنتی مانند یک سریال صابون است، سقوط مستقیم (سقوط)
کابوس روی تلفن همراه، تماس های آخر شب (تماس)

[پیش کر]
قلبم را گم کردم، همه را از دست دادم (همه)
خیلی درام است، تشویق را نگه دارید ('Plause)
بدون اپرا صابون، سقوط مستقیم (سقوط)
گوش دادن به تماس کابوس (تماس)

[گروه کر]
می توانید درد را در خنده من ببینید (آره، آره)
شیاطینی که از گذشته برمی گردند (آره، آره)
احساس می کنم در شرف عود هستم (آره، آره) صداهایی در سرم (آره، آره)
تنها چیزی که می توانم بشنوم که می گویند (آره، بله)
آیا همه مرا بمیرند (آره، آره)
عوضی، من قبلا مرده ام (آره، آره)
من سالهاست که مرده ام
می توانید درد را در خنده من ببینید (آره، آره)
شیاطینی که از گذشته برمی گردند (آره، آره)
احساس می کنم در شرف عود هستم (آره، آره) صداهایی در سرم (آره، آره)
تنها چیزی که می توانم بشنوم که می گویند (آره، بله)
آیا همه مرا بمیرند (آره، آره)
عوضی، من قبلا مرده ام (آره، آره)
من سالهاست که مرده ام (آره، آره)

[آیه 2]
تا حالا اینقدر تنها بودی؟ (آره آره)
این که خانه هیچ کس مثل خانه احساس نمی شود (آره، آره)
مواد مخدر و امیدم تمام شده است (آره، بله)
من حتی دیگر دوشاخه هم ندارم (آره، آره)
تا حالا اینقدر تنها بودی؟ (آره آره)
که دیگر نمی دانید چه حسی دارید؟ (آره آره)
دیگر به سراغ قرص ها نمی رویم (آره، آره)
یک بار دیگر و شما روی زمین هستید (آره، بله)
می دانم که شانسی نداشتم (آره، آره، آره)
من فکر نمی کنم که هرگز دوباره زندگی کنم (آره، آره، آره)
من فقط با تقاضای عمومی اینجا هستم (آره، آره، آره)
من برای هواداران زنده می مانم (آره، آره، آره)

[پیش کر]
قلبم را گم کردم، همه را از دست دادم (همه)
خیلی درام است، تشویق را نگه دارید ('Plause)
بدون اپرا صابون، سقوط مستقیم (سقوط)
گوش دادن به تماس کابوس (تماس)

[گروه کر]
می توانید درد را در خنده من ببینید (آره، آره)
شیاطینی که از گذشته برمی گردند (آره، آره)
احساس می کنم در شرف عود هستم (آره، آره) صداهایی در سرم (آره، آره)
تنها چیزی که می توانم بشنوم که می گویند (آره، بله)
آیا همه مرا بمیرند (آره، آره)
عوضی، من قبلا مرده ام (آره، آره)
من سالهاست که مرده ام

[بیرونی]
درد را در خنده‌ام می‌بینی
شیاطینی که از گذشته باز می گردند
احساس می کنم در شرف عود هستم
صداها در سرم
تنها چیزی که می شنوم که می گویند
آیا همه می خواهند من بمیرم
عوضی، من مرده ام
من سالهاست که مرده ام

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا