متن و ترجمه آهنگ A&W از Lana Del Rey

A&W - Lana Del Rey

ای اند دابلیو - لانا دل ری
ای اند دابلیو

[Part I]

[Verse 1]
I haven't done a cartwheel since I was nine
I haven't seen my mother in a long, long time
I mean, look at me
Look at the length of my hair, and my face, the shape of my body
Do you really think I give a damn
What I do after years of just hearing them talking?

[Pre-Chorus]
I say I live in Rosemead, really, I'm at the Ramada
It doesn't really matter, doesn't really, really matter
[Chorus]
Call him up, come into my bedroom
Ended up, we fuck on the hotel floor
It's not about havin' someone to love me anymorе
This is the experiеnce of bein' an American whore

[Verse 2]
Called up one drunk, called up another
Forensic Files wasn't on
Watching Teenage Diary of a Girl
Wondering what went wrong
I'm a princess, I'm divisive
Ask my why, why, why I'm like this
Maybe I just kinda like this
I don't know, maybe I'm just like this

[Pre-Chorus]
I say I live in Rosemead, really, I'm at the Ramada
It doesn't really matter, doesn't really, really matter

[Chorus]
Call him up, he comes over again
Yeah, I know I'm over my head but, oh
It's not about havin' someone to love me anymore
No, this is the experience of bein' an American whore
You might also like
Fingertips
Lana Del Rey
Candy Necklace
Lana Del Rey
Sweet
Lana Del Rey
[Verse 3]
I mean look at my hair
Look at the length of it and the shape of my body
If I told you that I was raped
Do you really think that anybody would think
I didn't ask for it? I didn't ask for it
I won't testify, I already fucked up my story
On top of this (Mm), so many other things you can't believe
Did you know a singer can still be
Looking like a sidepiece at thirty-three?
God's a charlatan, don't look back, babe
Puts the shower on while he calls me
Slips out the back door to talk to me
I'm invisible, look how you hold me
I'm invisible, I'm invisible
I'm a ghost now, look how you hold me now

[Chorus]
It's not about havin' someone to love me anymore (Oh, okay)
No, this is the experience of bein' an American whore
It's not about havin' someone to love me anymore
No, this is the experience of bein' an American whore

[Part II]

[Intro]
This is the experience of bein' an American whore
This is the experience of bein' an American whore
This is the experience of bein' an American whore
Woo
[Chorus]
Jimmy Jimmy cocoa puff, Jimmy Jimmy ride
Jimmy Jimmy cocoa puff, Jimmy, get me high (Oh my god)
Love me if you love or not, you can be my light
Jimmy only love me when he wanna get high
Jimmy only love me when he wanna get high
Jimmy only love me when he wanna get high
Jimmy only love me when he wanna get high
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time

[Post-Chorus]
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time

[Chorus]
Jimmy Jimmy cocoa puff, Jimmy Jimmy ride
Jimmy Jimmy cocoa puff, Jimmy, get me high
Love me if you live and love, you can be my light (Mm)
Jimmy only love me when he wanna get high
Jimmy only love me when he wanna get high
Jimmy only love me when he wanna get high
Jimmy only love me when he wanna get high
Your mom called, I told her, you're fucking up big time

[Verse]
Jimmy, you should switch it up, baby, light it up
Jimmy, if you leave the house, find me in the club (Like)
Jimmy, if you switch it up, you should light it up
Jimmy, if you leave the house, find me in the club (Like, surf's up)
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time
But I don't care, baby, I already lost my mind
Jimmy, if I lie it up, find me in the club (Mind, mind)
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time

[Chorus]
Jimmy Jimmy cocoa puff, Jimmy Jimmy ride
Jimmy Jimmy cocoa puff, Jimmy, get me high
Love me if you love or not, you can be my light
Jimmy only love me when he wanna get high
Jimmy only love me when he wanna get high
Jimmy only love me when he wanna get high
Jimmy only love me when he wanna get high
Your mom called, I told her, you're fuckin' up big time

 

[قسمت اول]

[آیه 1]
من از نه سالگی چرخ دستی انجام نداده ام
خیلی وقت بود که مادرم را ندیده بودم
منظورم اینه نگاهم کن
به بلندی موهایم و صورتم و شکل بدنم نگاه کن
واقعا فکر میکنی من بهم میخورم
بعد از سال‌ها شنیدن حرف‌هایشان چه می‌کنم؟

[پیش کر]
من می گویم من در Rosemead زندگی می کنم، واقعا، من در Ramada هستم
واقعاً مهم نیست، واقعاً مهم نیست
[گروه کر]
صداش کن بیا تو اتاق خوابم
تمام شد، ما در طبقه هتل لعنتی می کنیم
دیگر این نیست که کسی مرا دوست داشته باشد
این تجربه فاحشه آمریکایی بودن است

[آیه 2]
یکی مست را صدا زد، دیگری را صدا زد
Forensic Files روشن نبود
تماشای خاطرات نوجوان یک دختر
تعجب می کنم که چه اشتباهی رخ داده است
من یک شاهزاده خانم هستم، من در حال تفرقه هستم
از من بپرس چرا، چرا، چرا اینطوری هستم
شاید من فقط این را دوست دارم
نمی دونم شاید من اینجوری باشم

[پیش کر]
من می گویم من در Rosemead زندگی می کنم، واقعا، من در Ramada هستم
واقعاً مهم نیست، واقعاً مهم نیست

[گروه کر]
صداش کن دوباره میاد
آره، میدونم که سرم زیاده اما، اوه
دیگر این نیست که کسی مرا دوست داشته باشد
نه، این تجربه فاحشه آمریکایی بودن است
شما هم ممکن است دوست داشته باشید
نوک انگشتان
لانا دل ری
گردنبند آب نبات
لانا دل ری
شیرین
لانا دل ری
[آیه 3]
یعنی به موهام نگاه کن
به طول آن و شکل بدن من نگاه کنید
اگر به شما بگویم که به من تجاوز شده است
آیا واقعا فکر می کنید که کسی فکر می کند؟
من نخواستم؟ من آن را نخواستم
من شهادت نخواهم داد، من قبلاً داستانم را خراب کردم
علاوه بر این (Mm)، خیلی چیزهای دیگر که نمی توانید باور کنید
آیا می دانید یک خواننده هنوز هم می تواند باشد
در سی و سه به نظر می رسد مانند یک قطعه جانبی؟
خدا یک شارلاتان است، به عقب نگاه نکن عزیزم
در حالی که مرا صدا می کند دوش می گیرد
از در پشتی بیرون می رود تا با من صحبت کند
من نامرئی هستم، ببین چگونه مرا در آغوش گرفته ای
من نامرئی هستم، من نامرئی هستم
من الان یک روح هستم، ببین الان چطور مرا نگه داری

[گروه کر]
دیگر به این نیست که کسی مرا دوست داشته باشد (اوه، باشه)
نه، این تجربه فاحشه آمریکایی بودن است
دیگر این نیست که کسی مرا دوست داشته باشد
نه، این تجربه فاحشه آمریکایی بودن است

[قسمت دوم]

[مقدمه]
این تجربه فاحشه آمریکایی بودن است
این تجربه فاحشه آمریکایی بودن است
این تجربه فاحشه آمریکایی بودن است
وو
[گروه کر]
جیمی جیمی پف کاکائو، جیمی جیمی راید
جیمی جیمی پفک کاکائویی، جیمی، مرا بالا ببر (اوه خدای من)
دوستم داشته باش یا نه، تو می توانی نور من باشی
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، تو داری بیخود میشی

[پست کر]
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، تو داری بیخود میشی

[گروه کر]
جیمی جیمی پف کاکائو، جیمی جیمی راید
جیمی جیمی پف کاکائو، جیمی، مرا بالا ببر
دوستم داشته باش اگر زندگی کنی و دوست داشته باشی، می توانی نور من باشی (Mm)
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
مامانت زنگ زد بهش گفتم داری داری داغون میشی

[آیه]
جیمی، باید روشنش کنی، عزیزم، روشنش کن
جیمی، اگر از خانه بیرون رفتی، مرا در باشگاه پیدا کن (لایک)
جیمی، اگر آن را روشن کنی، باید آن را روشن کنی
جیمی، اگر خانه را ترک کردی، مرا در باشگاه پیدا کن (مثلاً، موج سواری کردم)
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، تو داری بیخود میشی
اما من اهمیتی نمی دهم عزیزم، من قبلاً عقلم را از دست داده ام
جیمی، اگر دروغ بگویم، مرا در باشگاه پیدا کن (ذهن، ذهن)
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، تو داری بیخود میشی

[گروه کر]
جیمی جیمی پف کاکائو، جیمی جیمی راید
جیمی جیمی پف کاکائو، جیمی، مرا بالا ببر
دوستم داشته باش یا نه، تو می توانی نور من باشی
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
جیمی تنها زمانی مرا دوست دارد که بخواهد اوج بگیرد
مامانت زنگ زد، بهش گفتم، تو داری بیخود میشی

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا